Duurzaam telen

Om aan de groeiende vraag naar gezonde duurzame groentes te voldoen, zijn we al in 2014 gaan boren naar aardwarmte.

Energie

Samen met onze buurman hebben we een aardwarmtebron geslagen van 2500 meter diep. Het water op deze diepte is 87 graden. We pompen het warme water omhoog en dit warme water gaat vervolgens langs de warmtewisselaars. De gewonnen warmte gaat naar de buffertanks waarmee we de kassen kunnen verwarmen met schone fossielvrije energie op het moment dat de planten het nodig hebben. Het afgekoelde water pompen we vervolgens terug in de aarde, die gedurende de tijd weer zal opwarmen.

Circa 90% van onze warmtebehoefte wordt voorzien door aardwarmte. Hiermee besparen we jaarlijks 10 miljoen m3 gas, dit is een besparing van wel 18.000.000 kg CO2 .

Tomatenplanten hebben hoge waardes CO2 nodig om optimaal te groeien. Hiervoor gebruiken wij de CO2  die vrijkomt bij de industrie in de Rotterdamse haven. Dit wordt opgevangen en via een pijpleiding naar onze kassen getransporteerd. Zo kunnen wij de CO2 duurzaam hergebruiken.

Gewasbescherming

Jaarlijks maken we een gewasbeschermingsplan in samenwerking met Koppert Biological Systems. We zetten preventief sluipwespen en roofwantsen uit om de plagen te beheersen. Vervolgens worden wekelijks de planten nagereden en zoeken we naar eventuele haarden van plaaginsecten. Vinden we geen plagen, voeren we de roofwantsen bij om de populatie op peil te houden. Vinden we wel zo een haard, reageren we snel door extra biologische bestrijders uit te zetten op de getroffen planten. Op deze wijze wordt er zoveel mogelijk biologisch geteeld. Mocht er geen andere oplossing zijn, dan kan er incidenteel een toegelaten middel gebruikt worden om een aantasting te bestrijden. Voor ons draait de gewasbescherming om de perfecte balans te vinden tussen prooi (plaag) en roofdier (biologische bestrijder). Zo kunnen we een gezond en duurzaam product aanbieden.

Voor de bestuiving van de tomaat wordt gewerkt met zogenoemde NATUPOL-kolonies. Iedere kolonie bevat tussen de vijftig en zestig hommels die in een nestkast circa één meter boven de grond leven. Deze natuurlijke vorm van bestuiven is zeer efficiënt en uiterst vriendelijk voor het milieu.

Certificering

Harting Holland hanteert in het hele bedrijf strenge regels voor wat betreft hygiëne. Harting Holland is mede daarom gecertificeerd volgens On the way to PlanetProof, GlobalG.A.P, BRC Higherlevel en GRASP, daarbij staan we ook open om ons te laten certificeren naar specifieke klantwensen. De audits voor deze certificering vinden jaarlijks plaats door objectieve auditors. Tevens beschikt het bedrijf over certificaten op het gebied van duurzaam energiebeheer, zoals het certificaat Groen Label Kas. Groen Label Kassen voldoen aan strenge milieueisen. De criteria voor het Groen Label Kas-certificaat hebben onder meer betrekking op het energiegebruik, nutriënten (fosfaat en stikstof), gewasbescherming en waterverbruik.